Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

CEVİZ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

 

Ana Sayfaya Dön

Geri

 

PROJENİN ADI : CEVİZ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
KAPASİTESİ : 100 DEKAR ALANA 1.000 ADET FİDAN
TESİS MALİYETİ : 6.671.752.500.TL
FİNANS KAYNAĞI : ÖZ KAYNAK, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ,ÖZEL İDARE GENEL BÜTÇE
MİKTAR : : 2.400.000.000TL (SOS. YAR. ve DAY. VAK. Tar. Kar.)
PRJ.Yİ HAZIRLAYAN ve

SORUMLUSU

: TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ - ÇORUM
UYGULAMA YERİ : ÇORUM MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİ

:

 

 

GİRİŞ :

Çok eski ve köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olan ülkemiz,birçok meyve türünün olduğu gibi cevizinde anavatanıdır. Bu nedenle ceviz üretimi eskiye dayanmaktadır. Ancak bilinen 18 ceviz türü içinden sadece Juglans regia L. yani adi cevizin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde son yıllara kadar ceviz yetiştiriciliği tohumla yapıldığından, milyonlarca değişik genotip ve özellikle

ceviz populasyonu oluşmuştur. Türkiye 1973 yılına kadar ceviz üretiminde liderliğini sürdürürken; ıslah edilmiş aşılı ceviz yetiştirmememizden ve standardizasyona gidemeyişimizden, A.B.D' ye liderliğini kaptırmıştır.

Üstün verimli,yüksek adaptasyon kabiliyetinde kapama bahçeler kurulması ceviz yetiştiriciliğinin gelişmesini,dolayısıyla üretimin artmasını sağlayacaktır. Mutedil iklim, özellikle sıcak mutedil iklim meyve türlerinden olan cevizler hem yüksek hem de düşük sıcaklığa karşı oldukça hassastır. Bir çok çeşit, tam olarak dinlenmede oldukları zaman düşük sıcaklıklara oldukça dayanaklıdır. Cevizler meyvelerini olgunlaştırabilmek için uzun mevsime ihtiyaç gösterirler. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre çeşitlere göre değişmekle birlikte, cevizin soğuklama ihtiyacının 900-2000 saat arası olduğu tespit edilmiştir.

YUKARI

PROJENİN GEREKÇESİ :

 

Toprak çeşitliğine toleranslı olan ceviz üretimini ve yetiştiriciliğini yaygınlaştırmalıyız, Bu sayede az ve engebeli olan toprağımızın en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmış olur. Atıl durumdaki araz ilerde, ceviz yetiştiriciliği ile değerlendirilecektir.

 

 

PROJENİN AMACI:

 

Çiftçilerimize teknik bilgi, materyal temin ederek; piyasa değeri yüksek standart ceviz çeşitlerinde kapama ceviz bahçeleri kurdurmaktır. Üstün vasıflı ceviz çeşitlerinin yaygınlaştırılması ile ağaç başına üretim miktarının da artması sağlanmış olacaktır.

 

PROJE İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER :

-Projenin Kapasitesi:

Bu proje ile 4 dekardan az olmamak şartıyla, toplam 100 dekar alanda 1Om x 10 m mesafe ile 1000 adet fidan dikilecektir. Fidanlar, aşılı fidan üretimi, yapan kamu ve özel kuruluşlardan temin edilecektir. Projeden 25 kişinin faydalanması düşünülmüştür.

-Projenin Uygulama Alanı :

Proje Çorum Merkez ve İlçe köylerinde uygulanacaktır.

100 DEKARIN İLK TESİS GİDERİ (MALİYETİ) :

Toprak işleme : 600.000.000.-TL

Gübreleme :2.521.752.500.-TL

Gübreleme işçiliği :300.000.000.- TL

Fidan açma ve fidan dikme :700.000.000.-TL

Fidan bedeli :12.000.000.000.-TL

Sulama : 250.000.000.-TL

İhata : 900.000.000.-TL

Beklenmeyen ve diğer giderler: 200.000.000. -TL

T 0 P L A M : 6.671.752.500-TL

 

1 DEKARIN İŞLETME GİDERLERİ

Dikimi izleyen ilk yıllarda çok faz la gübre verilmemelidir. Fazla gübreleme ile kuvvetli vegetatif gelişme olur ve meyve teşekkülü gecikir. Verime yatmış ağaçlarda 1 dekar için:

- 3senede bir defa çiftlik gübresinden 1-1,5 ton

- Her yıl Kompoze(20-20-0) gübreden ağaç başına verilirse l250 gr, serpme uygulandığında ise 5 kg kompoze gübre verilmelidir.

- Her yıl DAP gübresinden ağaç başına 1200 gr,serpme uygulandığında ise 5 kg DAP gübresi verilmelidir.

Toprak işleme : 3.000.000.-TL

Çiftlik gübresi : 0,375 ton x 500000000 TL/Ton1.875.000 TL

Kompoze(20.20.0) : 5 Kg x 62.000 TL = 310.000.-TL

DAP : 5 Kg x 114 500 TL= 572.500 TL

Gübrelerin toplamı ve güb. İşç. : 5.800.000 TL

İlaç ve ilaçlama işçiliği : 15.000.000.-TL/da

Budama : 2.500.000.-TL/da

Sulama : 2a500.000.-TL/da

Hasat-Ambalaj : 20.000.000.-TL/da

Beklenmeyen Diğer Giderler : 4.880.000.-TL/da

 

T O P L A M : 53.680.000-TL

 

 

100 DEKARIN İŞLETME GİDERLERİ (Tam Gelişme Yılında)

Toprak işleme : 300.000.000.-TL

Gübre ve Gübreleme işçiliği : 580.000.000.-TL

İlaç ve İlaçlama işçiliği : 1.500.000.000-TL

Budama : 250.000.000.-TL

Sulama : 2.000.000.000.TL

Hasat Ambalaj : 2.000.000.000.-TL

Beklenmeyen Diğer Giderler : 488.000.000-TL

T O P L A M : 5.368.000.000 -TL

IŞLETME GELİRLERİ :

Ceviz fidanları 3-4 yaşına geldiklerinde meyve vermeye başlayacaklar, 5 yaşında 3-5 kg , 10 yaşta 10-15 Kg, l5 yaşta 40-50 kg, 20 yaşta l00-150 kg verim alınabilecektir. Dekara 10X10 m mesafe ile 10 fidan dikildiğinde, dekara verim çağında 1-1,5 ton olacağı beklenilmektedir. Ceviz ağaçları 100 yaşına kadar meyve vermeye devam ederler. 120 yaşından sonra ise gelişme duraklamaya başlar. 150-l60 yaşlarında ise yaşayabileceği yaş sınırına ulamış olur.

-Üretim Tekniği :

İlimizde ceviz yetiştiriciliği açısından, soğuklama ihtiyacıyla ilgili bir sorun mevcut değildir. Ancak İlimizde geç ilkbahar ve erken sonbahar donları yetiştiriciliğin asıl belirleyici etkeni olmaktadır. Projenin uygulama alanları, uzun yıllar ceviz yetiştiriciliği yapılan ve bu sorunların yaşanmadığı yerlerden seçilecektir. Ceviz kökleri 2,7-3,6 m'ye kadar rahatça gelişebileceği, taban suyu yüksek olmayan topraklarda, en iyi şekilde yetişir. Ceviz, toprak bakımından fazla seçici olmamakla birlikte gevşek, süzek, çakıllı ve alüviyol toprakları sever,taban suyu yüksek olmayan ve İlimizde yaygın olan yamaç arazilere cevizlik tesis edilecektir.

Çeşitlere göre değişmekle birlikte, ceviz minimum -25°C ve maksimum 32Cye kadar dayanıklılık göstermektedir. Cevizin meyve olarak tüketilmesinin yanında, gövdesi de mobilya sanayiinde kullanılmaktadır.

Ceviz içinde ihtiva ettiği besin maddelerince de çok zengin gıdadır. 100 gr cevizin içinde 62-75 gr yağ, 22-24 gr protein, 14 gr. karbonhidrat vardır. Ceviz kalsiyum, demir, A, B1, B2, C, P , D ve E vitaminleri de ihtiva etmektedir. Bir kilogram ceviz içi ile 7000 kalori kazanılır. Bu değer bir insanın iki günlük enerji ihtiyacıdır. Kapama bahçe tesis edilmesinde dekara 10 adet fidan, en az 10x10 m sıra arası ve üzeri olmak kaydıyla dikimi yapılır. Fidanlar en az iki veya daha fazla çeşitle kurulmalıdır.

PROJENİN MALİYET ANALİZİ :

PİYASA ETÜDÜ BİRİM FİYATLARI:(1999 yılı fiyatlarıdır)

Derin sürüm :

3.000.000

TL/da
İkileme :

1.500.000

TL/da
Hafif tesviye :

1.500.000

TL/da
Gübre :    
Çiftlik gübresi :

5.000.000

TL/da
DAP :

114.500

TL/da
Kompoze :

62.000

TL/da
Gübreleme işçiliği :

3.000.000

TL/da
Fidan çukuru açılması ve dikimi :

7.000.000

TL/da
Fidan bedeli :

1.200.000

TL/da
İhata için dikenli tel :

200.000

TL/da
Budama :

2.500.000

TL/da
Sulama :

2.500.000

TL/da
İlaçlama - ilaç bedeli :

15.000.000

TL/da
Hasat ve ambalaj :

20.000.000

TL/da
Ceviz satış fiyatı :

600.000

TL/da

1 DEKARIN İLK TESİS GİDERİ :

Derin sürüm :

3.000.000

TL/da
İkileme :

1.500.000

TL/da
Hafif tesviye :

1.500.000

TL/da
Gübre :    
Çiftlik gübresi :

5

ton/da x 5.000.000 = 25.000.000
DAP :

125

gr/ağaç x 10 = 1.250 gr/da = 143.125
Kompoze :

120

gr/ağaç x 10 = 1.200 gr/da = 74.400
Gübreleme işçiliği :

3.000.000

TL/da
Fidan çukuru açılması ve dikimi :

7.000.000

TL/da
Fidan bedeli :

10

Fidan x 1.200.000 = 12.000.000
Sulama :

2.500.000

TL/da
İhata :

45

Kg DikenliTel x 200.000 = 9.000.000
Beklenmeyen giderler ve diğer giderler :

6.500.000

TL/da
       
T O P L A M : 71.217.525 TL
 • Ekonomik Verim Yılı
 • Yıllar

  1-2

  3-4

  5-10

  10-15

  15-20

  20-80

  Verim (Ağaç) (kg)

  0

  3 kg

  5 kg

  10 kg

  40 kg

  100 kg

   

  1 DEKARDAN ELDE EDİLECEK ÜRÜN MİKTARI

  Yıllar

  Yıllık Üretim Miktarı (kg)

  Birim Satış Fiyatı (TL)

  Toplam Gelir (TL)

  1-2

  -

  -

  -

  3-4

  3 x 10 = 30 Kg

  600.000 TL

  18.000.000 TL

  5-10

  50 kg

  600.000 TL

  30.000.000 TL

  10-15

  100 kg

  600.000 TL

  60.000.000 TL

  15-20

  400 kg

  600.000 TL

  240.000.000 TL

  20-80

  1000 kg

  600.000 TL

  600.000.000 TL

   

  1 DEKARIN GELİR - GİDER TABLOSU

 • Ekonomik Verim Yılı
 •  

  1

  2

  3-4

  5-10

  10-15

  15-20

  20-80

  Tesis Gideri

  71.217.525

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  İşletme Gideri

  -

  36.680.000

  53.680.000

  51.180.000

  51.180.000

  51.180.000

  53.680.000

      (Tamamlama

  dikimi yapıldı)

         

  Gelir

  -

  -

  18.000.000

  30.000.000

  60.000.000

  240.000.000

  600.000.000

   

   

   

   

  GELİR - GİDER DEĞERLENDİRİLMESİ

  Toplam Gelir > Toplam gider olduğundan proje karlı olup , uygulanabilir niteliktedir.

  Projenin uygulanabilmesi için tesis giderlerinden 1250 adet fidan ve ihata için 4500 kg dikenli tel bedeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilmekte olup , tutarı ;

  1250 adet fidan x 1.200.000 TL = 1.500.000.000 TL

  4500 Kg Dikenli tel x 200.000 TL = 900.000.000 TL

  T O P L A M = 2.400.000.000 TL dir.

  100 da alanın ilk tesisinde , 1000 adet fidan kullanılmıştır, ancak ikinci yıl tutmayan fidanların yenilenmesi amacı ile 250 fidan daha talep edilecektir.

  Sonuçta toplam 1250 adet fidanın tesiste kullanılması planlanmıştır.

  Ceviz bahçesinin ilk tesis masrafları oldukça yüksek olup , ekonomik verim yılına geldikten sonraki karlılığı ilk senelerdeki masrafı çıkartmaktadır. Ayrıca, cevizin ekonomik ömrünü doldurduktan sonra gövdesinin kereste olarak kullanılması da ayrı bir gelir kaynağıdır.